Logo schinkel MET TEKST

Veiligheid bij het roeien

Uitgangspunt

Roeien is een plezierige buitensport die beïnvloed wordt door het weer, het materiaal en de inzet van de deelnemers. Gevaarlijke situaties hebben zich bij de Schinkel nog niet voorgedaan, maar zijn wel bekend van andere watersportverenigingen. (1Deze notitie wil bevorderen dat het roeien op de Nieuwe Meer en de ringvaart zo veilig mogelijk plaatsvindt. De inhoud is opgesteld door de roeicommissie, waarbij gebruik is gemaakt van teksten van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), Dutch Pilot Gig Association, de Cornish Pilot Gig Association, de zusterverenigingen KNZRV Muiden, de KWVL Loosdrecht, de Vrijbuiter en eigen ervaring. Voor alles geldt:

  • Iedere roeier heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar veiligheid.
  • De watersportvereniging de Schinkel accepteert geen enkele aansprakelijkheid.

Gezondheid

De deelnemer aan het roeien is zelf verantwoordelijk voor de vraag of zijn/haar lichaam bestand is tegen de lichamelijke inspanning die het roeien vergt. Raadpleeg bij twijfel de huisarts. Vaardigheid met zwemmen is vereist. Bij warmte of koude is er een risico van uitdroging of afkoeling. De kleding dient te allen tijde te worden aangepast aan de (weers)omstandigheden en drinkwater dient altijd te worden meegenomen in de boot. Een lichamelijk beperking hoeft geen bezwaar te zijn om mee te roeien. Overleg dan met de roeicommissie naar de mogelijkheden. De KNRB beveelt aan dat roeiers zich medisch laten keuren wanneer zij de roeisport intensiever gaan beoefenen, b.v. drie keer per week. Het niveau van de keuring hangt af van leeftijd en trainingsintensiteit. Zie de website https://knrb.nl

In de hal van de Schinkel is een automatische elektronische defibrillator aanwezig (AED).

De boot

De stuurman controleert voor vertrek de werking van de pomp, het roer, de waterdichtheid van de boot, de aanwezigheid van reservepennen voor de riemen, een sleeplijn, een toeter en het heklicht (bij duister). Er dient een zaklamp in de boot te zijn (zit ook op Smartphone), want volgens het vaarreglement moet je een tweede wit licht laten zien zodra er een schip op je af komt varen. De stuurman controleert de aanwezigheid van drinkwater en of de roeiers een zwemvest dragen op het moment dat de verplichting tot het dragen van een zwemvest geldt. Elke gig dient een stootwil op de boeg en een goede landvast aan boord te hebben, welke gebruikt kan worden als sleeplijn. Een aanbeveling is om deze lijn in een noodsituatie niet aan de ring op de boeg vast te maken, maar rond twee doften. De lijn dient tenminste 20 meter lang te zijn voor gebruik op groot water.

Het weer

Vóór het roeien wordt de weersverwachting gecontroleerd. Er wordt NIET uitgevaren bij een windkracht van 6 Beaufort (10,7 m/sec) of meer, een temperatuur van 1 graad Celsius of minder, bij ijsvorming op het water, dichte mist met een zicht van minder dan 50 meter of bij (kans op) onweer. Als er kans op onweer is, dan wordt ter plekke beslist. Dat geldt ook bij andere weersomstandigheden zoals veel wind of koude. Bij windkracht 4 of meer kunnen aan de lage wal hoge golven ontstaan die het uitvaren bemoeilijken voor een onervaren team. Bij onverwachte mist wordt zoveel mogelijk langs de wal gevaren en een geluidssignaal gebruikt. Van alle roeiers wordt verwacht dat zij op het weer letten, de stuurman beslist uiteindelijk of er wordt uitgevaren.

Het varen

De stuurman is ervaren en heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder. De stuurman is bekend met het vaarreglement. Hij/zij bepaalt de koers. Hij/zij vaart alcohol- en drugs vrij. De vaarroute op de Nieuwe Meer is niet zonder gevaar. Te allen tijde gelden de regels van goed zeemanschap. Dit houdt in dat iedere stuurman alles in het werk zal stellen om aanvaringen te voorkomen en de bemanning zal proberen te vrijwaren van gevaarlijke situaties. De veiligheid van personen in en rond het water staat voorop. Op de tweede plaats komt het materieel en het roeireglement. Indien nodig kan de stuurman hierbij afwijken van de bovengenoemde richtlijnen. De roeiers letten ook op aankomende schepen, vooral achter de stuurman. De stuurman/vrouw heeft een mobiele telefoon met noodnummers van:

  •  de Alarmcentrale: 112, (zie praktijkvoorbeeld 2)
  •  Bestuur van de WSV de Schinkel: Astrid Claassens 06 1506 1666 Fred Cassée 020- 662 9088
  •  de sluiswachter Nieuwe Meer/Schinkelsluis: marifoon kanaal VHF 69 (24 uur per dag aanwezig)

Bedenk dat de mobiele telefoon beperkingen heeft: mogelijk minder bereik op open water, alleen waterdicht wanneer verpakt in een hoes, de batterij is niet berekend op langdurig gebruik en een automatische positiebepaling is niet mogelijk.

Een marifoon heeft als voordeel dat direct contact mogelijk is met de centrale hulpdienst (kanaal 16), naburige schepen en sluiswachters. Aankomende vrachtschepen melden zich via de marifoon voor de Schinkelsluis. Bovendien zijn de nieuwe marifonen waterdicht, blijven drijven en zijn zichtbaar in het donker door een flikkerend lampje. De kans op effectieve hulp is groter met een oproep via de marifoon dan met alarmnummer 112. Voor een marifoon is het basiscertificaat marifonie nodig.(3Bij wedstrijden is een marifoon verplicht.

Iedere roeier is verantwoordelijk voor het meenemen van een deugdelijk reddingsvest in de roeiboot. Het dragen van een reddingsvest is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden in de periode november-maart wanneer de watertemperatuur onder de 10 graden is, bij windkracht meer dan 4 Beaufort en bij roeien op het IJsselmeer of de Noordzee. Iedere roeier is hiervoor zelf verantwoordelijk.(4Gebruik geen kleding over een opblaasbaar reddingsvest.

Bij omslaan in de winter wordt geadviseerd zoveel mogelijk uit het water te komen door op de boot te klimmen of te gaan liggen om afkoeling te beperken. De boot blijft drijven, dus blijf bij de boot. Roep hulp in met telefoon, marifoon, lichtsignalen of toeter.

Wij wensen iedereen veel roeiplezier!
Amsterdam, 14 maart 2018.
Roeicommissie/ Bestuur Watersport Vereniging de Schinkel 

Voetnoten

1 In 1994 zijn op het Wolderwijd vier roeiers omgekomen. Bron: https://www.trouw.nl/home/vier-doden-en-twee-vermisten-bij-roeitocht-op-wolderwijd~a041a50f/ In 2017 kwamen drie roeiers om bij Huissen. Bron: https://www.gelderlander.nl/betuwe/noodlottig-ongeval-werd-drie-roeiers-bij-huissen-fataal~a33b625c/

2 “Een roeier kreeg tijdens een tocht op de Nieuwe Maas een hartinfarct. Er was toevallig een mobieltje aan boord. Ploeggenoten belden 112 en zochten een plaats uit om te landen. Daar stond intussen een ambulance klaar. De man is in leven gebleven”. Bron: https://knrb.nl/

3 Tenminste vijf roeiers van de Schinkel hebben dit basiscertificaat en een daaraan gekoppelde marifoon.

4 In Nederland is één situatie bekend van een omgeslagen gig tijdens roeien op de Noordzee voor Scheveningen. De roeiers hadden geen zwemvest om en konden zich redden met behulp van de riemen. Voor sommige roeiers is dit een aanleiding om geen reddingsvest te dragen. De rescue boot was hier snel ter plekke aanwezig. Tijdens de roeiwedstrijden van de Dutch Pilot Gig Association draagt vrijwel niemand een reddingsvest tijdens het roeien.