Logo schinkel FINAL
 

Lid worden

De Schinkel is een watersport vereniging met nadruk op vereniging. Wij willen actieve leden en geen ligplaatszoekers.

Tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar (18-10) organiseert de vereniging een kennismakingsbijeenkomst voor hen die lid willen worden. De eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 15 februari 2017 om 20.00 uur. Zorg er wel voor dat het aanmeldingsformulier reeds in het bezit van het bestuur.

De vereniging is opgericht in 1919 en heeft ± 260 leden.
Boten met Y-nummer worden niet toegelaten op de vereniging.
In de bibliotheek in de bestuurskamer vindt u de geschiedenis van de vereniging in de jaargangen van het clubblad de Ruimte?.

Het lidmaatschap is in eerste instantie een nieuw-lid lidmaatschap, dat duurt 1 jaar en na dit jaar ben je, als er geen bezwaar komt van andere leden, lid en ben je entree-geld verschuldigd. Dit is een éénmalige bijdrage voor alle clubhuis-faciliteiten die al aanwezig zijn en dit is € 201.50 Het lidmaatschap voor 2017 is €  75.75 per jaar excl. KNWV bijdrage.
In een gezin is meestal 1 lid en de ander gezinslid ( 21.75 per jaar excl. KNWV bijdrage)

Stallinggeld is verschuldigd per seizoen en per m2 schip (lengte X breedte). Als een boot op de haven komt is een éénmalige bijdrage (havenregister) verschuldigd van  €18.25 per m2; dit is voor de reeds bestaande havenfaciliteiten, steigers, loodsen hellingkar etc.

Alle plaatsen, zowel zomer als winter worden door de schepencommissaris toegewezen.
Zomertarief voor box in het water  €18.25 per m2. Wintertarief is voor box in het water  €8.25 per m2,
op de plaat (land) €16.50 per m2 en in de loods  €26.50 per m2. Winterstalling op de plaat of in de loods moet aangevraagd worden bij de schepencommissaris omdat deze plekken beperkt beschikbaar zijn.

Op dit moment hebben we een groot aantal Vrijheidzeilers, die in de zomer elke donderdag-avond, dit is de vaste club-avond voor alle leden, onderlinge wedstrijden houden. In de winter wordt er o.a. biljart gespeeld, gekletst, piano gespeeld en is het in de kantine gezellig druk, want ook andere leden komen en er is barbezetting. Donderdag overdag was het damesbiljart, maar dit is nu een beetje teruggelopen, we hopen de donderdagmiddag wel weer op de rit te krijgen.

De bar is open op Donderdag, Zaterdag en Zondag. Er moet dan wel een lid achter de bar staan, hiervoor krijg je in het begin hulp/instructie van andere leden.

P1040388


Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, o.a. voor- en najaarswedstrijden voor zeilschepen in Marken, met zeilen op het IJsselmeer. Dit betekent dat een aantal schepen op vrijdag naar Marken gaat, zaterdag wedstrijdzeilen en 's avonds de prijsuitreiking en op zondag weer terug varen. Een heel weekend in de weer dus. Motorbootvaarders kunnen dan opstappen bij zeilers of met hun eigen boot komen kijken.

Voor de motorboten is er jaarlijks een puzzeltocht,waar dan weer de zeilers bij de motorboten opstappen, met allerlei opdrachten en prijzen. Ook wordt er jaarlijks de Pinkstertocht georganiseerd.

Een vast evenement is ook openen en sluiten van het vaarseizoen en niet te vergeten de Wildmiddag, dit is voor de Kerst en er worden dan allerlei spelletjes gespeeld, sjoelen, blikken gooien, spijkers inslaan etc. met loterij-prijzen waaronder kalkoen, konijn, daar komt het wild in wildmiddag vandaan, maar ook andere dingen.

Dan is de Schinkel nog deel van ASK, dat zijn de 3 verenigingen op de Nieuwe Meer, WV Amsterdam, WV de Schinkel en WV de Koenen, waar gezamenlijk ook wedstrijden georganiseerd worden. In 2016 is WV de Schinkel gast-vereniging dat betekent dat zij de wedstrijden organiseren en de afsluitende borrel aanbieden.

LidmaatschapHet regelement schrijft voor, dat aspirantleden door 2 leden van de vereniging worden voorgesteld. Wanneer zulks onmogelijk is, wordt persoonlijke aanmelding bij het bestuur op prijs gesteld.

Aanvrager verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen, zoals die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging met bijzondere inachtneming van onderstaande regels.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer voor 1 december geen schriftelijke opzegging van het lidmaatschap bij het secretaris binnengekomen, blijft men auotmatisch lid van de vereniging gedurende het volgende verenigingsjaar. Alléén duidelijke gestelde en volledig ingevulde aanmeldingsformulieren, rechtstreeks gericht aan het secretariaat kunnen in behandeling worden genomen. Hierna kunt u een uitnodiging verwachten voor een gesprek met de ballotagecommissie. Het verkrijgen van de lidmaatschap van onze vereniging houdt geenszins in, dat men op korte termijn aanspraak kan maken op een ligplaats in de haven, loods of op het terrein.

Beveiligings code Beveiligings code