Logo schinkel MET TEKST
 

Nieuwsoverzicht

 
Zoeken

Bediening bruggen en sluizen Amsterdam aangepast

28 maart 2020  -  Agenda
Waternet heeft maatregelen moeten treffen om de dienstverlening op haar te bedienen bruggen en sluizen zoveel als mogelijk in stand te houden. Dat betekent dat de inzet op de bediencentrale van moment tot moment wordt bekeken. Ivm de huidige situatie rondom het Corona virus lukt het niet om de personele planning voor een 24 uurs rooster volledig te krijgen. De situatie op 28 maart is als volgt...

Teken de petitie Recreatievaart emissieloos in Amsterdam

22 maart 2020  -  Nieuws
Het Watersportverbond roept ons op de petitie te tekenen, die de Gemeenteraad Amsterdam op andere gedachten moet brengen over het plan om al in 2025 de binnenwateren van Amsterdam uitsluitend emissieloos te kunnen bevaren. Voor alle achtergrondinformatie en het tekenen van de petitie klik je op onderstaande knop waarmee je op de juiste web pagina van het watersportverbond terecht komt. petitie

Maatregelen coronavirus

21 maart 2020  -  Nieuws
Update 28 maart 2020 Het coronavirus raakt ook onze vereniging hard. De maatregelen van de overheid zijn er op gericht om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Voor onze afweging is de vertaling van de RIVM-richtlijnen naar de praktijk van jachthavens van groot belang. Op de website van het Watersportverbond staat een heldere samenvatting hiervan. Veel, zo niet alle evenemen...

Verlenging winterseizoen voor bruggen en sluizen

20 maart 2020  -  Nieuws
Verlenging winter-bedientijden voor bruggen en sluizen Op 15 maart heeft het kabinet besloten aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scheepvaartafwikkeling is door het rijk benoemd als een van de vitale processen. Dit betekent dat we de brugbediening (met name gericht op de beroepsvaart) zo lang mogelijk in stand houden. Voor de brug- en sluisbedi...

IVA certificaat voor bar vrijwilligers

07 maart 2020  -  Agenda
Bar vrijwilligers opgelet! De Schinkel vraagt 15 minuten van je tijd !  Door nieuwe regels zijn bar vrijwilligers verplicht om het certificaat IVA, Instructie Verantwoord Alcohol schenken, in bezit te hebben. Het certificaat verkrijg je door het succesvol doorlopen van een test met 20 tamelijk simpele vragen, zoals bijvoorbeeld: "Waar zit meer alcohol in? In bier of wodka?". De test is het slu...