Logo schinkel FINAL
 

Statuten en Reglementen

Hieronder de gewijzigde en in de laatste ALV goedgekeurde reglementen met een voorbehoud voor artikel 5 lid 4 van het HHR.  Voor dit lid van artikel 5 zal in de ALV van het voorjaar een nieuwe voorstel ingediend worden.

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Jachthaven Reglement