Logo schinkel MET TEKST

Tarieven 2024

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 13 november 2022.

Log in voor de overige tarieven.

Tarieven zijn inclusief het geldende BTW-percentage

 

Passanten / niet leden

Passanten per dag per meter 1,75
Winterstalling water per m2 15,50

Lidmaatschap

Contributie incl. KNWV-bijdrage 105,00
Contributie met roeien incl. KNWV-bijdrage 208,00
Contributie gezinslid incl. KNWV-bijdrage 36,00

Entreegeld (te betalen na 1 jaar lidmaatschap) eenmalig óf

Entreegeld (gespreid betalen over twee jaar) per jaar

106,00

58,00

Ligplaats

Winterstalling loods per m2 30,00
Winterstalling land per m2 22,00
Winterstalling water per m2 10,50
Zomerstalling loods / land / water per m2 22,00
Havenregister minimaal (4m2) per m2 22,00
 om de uitgebreide tarievenlijst in te zien.