Logo schinkel MET TEKST

Tarieven 2021

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 september 2020.

Log in voor de overige tarieven.

Tarieven zijn inclusief het geldende BTW-percentage

 

Passanten / niet leden

Passanten per dag per meter 1,70
Winterstalling water per m2 15,00

Lidmaatschap

Contributie incl. KNWV-bijdrage 102,00
Contributie met roeien incl. KNWV-bijdrage 202,00
Contributie gezinslid incl. KNWV-bijdrage 35,00

Entreegeld (te betalen na 1 jaar lidmaatschap) eenmalig óf

Entreegeld (gespreid betalen over twee jaar) per jaar

103,00

56,50

Ligplaats

Winterstalling loods per m2 29,00
Winterstalling land per m2 21,00
Winterstalling water per m2 10,00
Zomerstalling loods / land / water per m2 21,00
Havenregister minimaal (4m2) per m2 21,00
 om de uitgebreide tarievenlijst in te zien.