Logo schinkel MET TEKST

Tarieven 2020

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2019

Log in voor de overige tarieven.

Tarieven zijn inclusief het geldende BTW-percentage

 

Passanten / niet leden

Passanten per dag per meter 1,60
Winterstalling water per m2 12,00

Lidmaatschap

Contributie incl. KNWV-bijdrage 98,00
Contributie met roeien incl. KNWV-bijdrage 170,00
Contributie gezinslid incl. KNWV-bijdrage 33,00

Entreegeld (te betalen na 1 jaar lidmaatschap) eenmalig óf

Entreegeld (gespreid betalen over twee jaar) per jaar

100,00

55,00

Ligplaats

Winterstalling loods per m2 28,00
Winterstalling land per m2 20,00
Winterstalling water per m2 9,00
Zomerstalling loods / land / water per m2 20,00
Havenregister minimaal (4m2) per m2 20,00
 om de uitgebreide tarievenlijst in te zien.