100-jaar-sec

Tarieven 2019

Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering op 9 november 2018

Log in voor de overige tarieven.

Tarieven zijn inclusief het geldende BTW-percentage

 

Passanten / niet leden

passanten per dag per meter 1,60
Winterstalling water per m2 12,00

Lidmaatschap

Contributie incl. KNWV-bijdrage 98,00
Contributie met roeien incl. KNWV-bijdrage 170,00
Contributie gezinslid incl. KNWV-bijdrage 33,00
Entreegeld (te betalen na 1 jaar lidmaatschap) 200,00

Ligplaats

Winterstalling loods per m2 28,00
Winterstalling land per m2 20,00
Winterstalling water per m2 9,00
Zomerstalling loods / land / water per m2 20,00
Havenregister minimaal (4m2) per m2 20,00
 om de uitgebreide tarievenlijst in te zien.