Logo schinkel MET TEKST

Tarieven 2021

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 september 2020.

Log in voor de overige tarieven.

Tarieven zijn inclusief het geldende BTW-percentage

 

Passanten / niet leden

Passanten per dag per meter 1,65
Winterstalling water per m2 12,00

Lidmaatschap

Contributie incl. KNWV-bijdrage 100,00
Contributie met roeien incl. KNWV-bijdrage 200,00
Contributie gezinslid incl. KNWV-bijdrage 34,00

Entreegeld (te betalen na 1 jaar lidmaatschap) eenmalig óf

Entreegeld (gespreid betalen over twee jaar) per jaar

102,00

56,00

Ligplaats

Winterstalling loods per m2 29,00
Winterstalling land per m2 20,00
Winterstalling water per m2 9,00
Zomerstalling loods / land / water per m2 20,00
Havenregister minimaal (4m2) per m2 20,00
 om de uitgebreide tarievenlijst in te zien.