Logo schinkel MET TEKST

Over ons

Al voor 1919 werd er op de Nieuwe Meer onder de rook van Amsterdam druk gezeild en geroeid. Een aantal watersporters uit deze groep besloot tot het stichten van een watersportvereniging.

Op 1 oktober 1919 werd de watersportvereniging definitief opgericht en kreeg de naam De Schinkel, genoemd naar een vaarwater dat uitmondt op de Nieuwe Meer. Op 5 februari 1921 wordt aan de Schinkel koninklijke goedkeuring verleend. Tijdens de ALV van 22 januari 1932 krijgt het bestuur bij acclamatie volmacht tot het bouwen van een haven, die 8 mei van dat jaar feestelijk wordt geopend.

Voor alle geschiedenis en feiten zie ook Lustrumboek 100 Jaar De Schinkel.

Missie

De missie van Watersportvereniging De Schinkel is om watersport, waterrecreatie en waterplezier voor de bewoners van Amsterdam en omgeving mogelijk te maken. Als vereniging bieden wij hen de mogelijkheid om zich te oriënteren op of verder te bekwamen in de watersport. Maar vooral willen we dat ze optimaal kunnen genieten van het watersportgebied in en om Amsterdam.

De vereniging stelt daartoe goede jachthavenfaciliteiten tegen een gunstige prijs ter beschikking aan haar leden en organiseert activiteiten. Het clubhuis biedt de leden de mogelijkheid elkaar te treffen in een gezellige en amicale sfeer.

De vereniging bestaat bij de gratie van alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de nodige taken te vervullen. Gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid zijn de kernwaarden van onze vereniging.


Visie

De Watersportvereniging De Schinkel wil een volwaardige en gezonde vereniging zijn die uit eigen middelen en vanuit een eigen vaste locatie met eigen clubhuis watersport en -recreatie kan stimuleren en organiseren voor haar leden. De vereniging streeft naar laagdrempelige activiteiten en een laagdrempelig lidmaatschapsaanbod welke zich richt op de bewoners van Amsterdam en omgeving. Sociale cohesie voor alle betrokkenen en een kostendekkende exploitatie gaan daarbij zij aan zij.

De vereniging wil de komende jaren het aanbod aan watersportfaciliteiten verder verbreden. Het gigroeien en wedstrijdzeilen op donderdagavond zijn goede voorbeelden voor een traject naar een bredere watersportvereniging. Behoud van de kernwaarden gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid dient hierbij als een hard en vanzelfsprekend uitgangspunt.

Ook willen wij onze unieke locatie toegankelijker maken voor buurtbewoners en andere belangstellenden. We zijn trots op onze faciliteiten en clubcultuur en willen die op deze manier bekender maken bij potentiële leden. Daarbij zoeken we naar nieuwe manieren van communicatie om ons te introduceren bij een breder publiek.

We zijn niet wars van veranderingen en zijn ons bewust van de mogelijke ontwikkelingen in onze nabije omgeving. We beantwoorden deze door op een open en proactieve wijze onze kernwaarden te behouden en onze ambities na te streven.