100-jaar-sec

Inspraak nieuw vaarbeleid Amsterdam: termijn verlengd!

Geplaatst op 04-12-2018  -  Categorie: Agenda

De gemeente Amsterdam is voornemens het beleid over het varen binnen de stadsgrenzen van Amsterdam aanzienlijk aan te scherpen.Dat nieuwe beleid is opgenomen in de nota Varen. Deze aanscherping raakt ook de pleziervaart.

Voorbeelden van maatregelen die de pleziervaart raken zijn ondermeer:

  • een nachtsluiting van het vaarwater;
  • aanscherpen vignettenbeleid;
  • verhogen van de vignettarieven (max. verdubbeling).

Tot 6 februari 2019 kunnen Amsterdammers en andere belanghebbenden hun reactie geven op deze plannen (inspraak). Deze reacties zullen meewegen in de verdere besluitvorming door de gemeenteraad.

Meer informatie over de nota en de inspraakmogelijkheden vind je hier.