100-jaar-sec

Inspraakronde Nota Varen II

Geplaatst op 31-10-2019  -  Categorie: Agenda

Inspraakronde Nota Varen II Amsterdam tot 4-11-2019

 

De Nota Varen II is uit en is te lezen op de site van de gemeente:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/water-varen/

Nota Varen II bevat zes beleidsvoorstellen waarvan vooral twee thema’s voor ons van belang zijn:

Thema 4: Verduurzaming

In de verduurzaming is te lezen dat de gemeente alleen nog elektrisch varen in de Amsterdamse binnenstad wil toestaan. Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wat tot “Amsterdam binnenstad” gerekend wordt.

Thema 5: Aanscherping vignetbeleid pleziervaart

Het hebben van een vignet met chip wordt verplicht per 1-1-2020 als door de Amsterdamse wateren gevaren wordt. Kosten € 15 en drie jaar geldig. Dit geldt alleen voor het varen door Amsterdam, voor aanleggen moet apart betaald worden.

De verplichting tot elektrisch varen betekent dat je niet meer met benzine- of dieselmotoren door de Amsterdamse binnenstad mag varen. En het betekent ook dat als je dat wel wilt, je je boot dient om te bouwen tot een elektrische aandrijving, die natuurlijk ook opgeladen moet kunnen worden.

Mening Watersportverbond

Het Watersportverbond heeft tezamen met de HISWA Vereniging en het Nautisch samenwerkingsverband de gemeente daarover een brief gezonden en heeft daarin haar zienswijze geschetst. Bijgaand de link naar de brief.

Ledenbrief Watersportverbond

Daarnaast stelt het Watersportverbond een voorbeeldbrief voor leden beschikbaar. Die kun je als leidraad gebruiken om je zienswijze kenbaar te maken. Let wel, het is een voorbeeldbrief. Een ieder kan die naar eigen inzicht aanpassen. Van belang is het om te stellen dat je er ook een geheel eigen en andere mening op na kunt houden en dan natuurlijk niet dit voorbeeld moet gebruiken.

LET OP: Je zienswijze moet uiterlijk 4 november 2019 bij de gemeente Amsterdam binnen zijn.

Om deze termijn te halen, adviseren wij je om niet door middel van een brief maar via de volgende link van de gemeente Amsterdam een inspraakformulier in te vullen:
https://formulier.amsterdam.nl/thema/bestuur-organisatie/ruimte-economie/inspraak-varen-2/

Bij het invullen van dit inspraakformulier kun je dan desgewenst gebruik maken van (elementen) uit de voorbeeldbrief van het Watersportverbond.

 

Bestuur WV De Schinkel