Logo schinkel MET TEKST

Stand van zaken luchtmenginstallatie Nieuwe Meer

Geplaatst op 13-04-2022  -  Categorie: Nieuws

Na de blauwalgoverlast van vorig jaar heeft Hoogheemraadschap Rijnland onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak. Verschillende mogelijkheden zijn bekeken en geanalyseerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de ondiepere zones langs de oever onvoldoende worden gemengd door de nieuwe installatie. In de diepere gedeeltes werd nauwelijks blauwalg aangetroffen, waaruit blijkt dat hier de menging voldoende was om vorming van drijflagen te voorkomen. Om de menging in de ondiepere zone te verbeteren zal het huidige systeem worden uitgebreid met een extra streng. De werkzaamheden op het water worden de komende weken uitgevoerd. De capaciteit van de compressor aan het Jaagpad (oostelijk deel) is aanzienlijk verhoogd. De compressor aan de Oude Haagseweg (westelijk deel) wordt half april uitgebreid. Met deze uitbreiding werkt de installatie krachtiger dan vorig jaar. Tezamen met de extra streng wordt hiermee de menging sterk verbeterd. Op basis van de ervaringen van komende zomer kijken we of verdere aanpassingen nodig zijn.

(Informatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland)