Logo schinkel MET TEKST

Update overlast partyboten Nieuwe Meer

Geplaatst op 16-08-2022  -  Categorie: Nieuws

Aan de deelnemers van de Belangengemeenschap Nieuwe Meer

(Onderstaand bericht is opgesteld door Alex Krull, lid regioteam Noord-Holland Zuid van het Watersportverbond)

Het belang van melden overlast van partyboten op de Nieuwe Meer

De leden van de verenigingen rond de Nieuwe Meer en de woonbootbewoners ervaren ook dit jaar weer veel geluidsoverlast vanaf partyboten, zeker bij goed weer.

Deze link een goed beeld van de situatie >> https://www.at5.nl/artikelen/216283/partyboten-drijven-omwonenden-nieuwe-meer-tot-wanhoop-feesten-met-25-boten-aan-elkaar

We hebben als ‘Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en omgeving’ recentelijk een bijeenkomst gehad, georganiseerd door de wijkagent van het stadsdeel Nieuw-West. Hierbij waren ook aanwezig 2 vertegenwoordigers van de politie, 2 gebiedsmakelaars, 2 ambtenaren van Nieuw-West en 7 vertegenwoordigers uit het Oeverlanden-Schinkelgebied. En ook een vertegenwoordiger van het pannenkoekenhuis Meerzicht, dat aangeeft tot hoever de overlast draagt. In bijlage het verslag van deze bijeenkomst. Vanuit de Kerngroep heeft Jan Marten Visser het initiatief genomen voor het artikel met video van AT5.

We hebben contact opgenomen met de Coördinator Nautisch toezicht van de gemeente Amsterdam. Hij heeft ons laten weten dat er wordt gehandhaafd en dat er zelfs een beschonken schipper door de handhavers is overgedragen aan de politie voor verhoor.

Maar het is soms moeilijk te begrijpen of merken dat er wordt ingegrepen.

Zo waren het weekeinde van 9 en 10 juli en in iets mindere mate het weekeinde van 16 en 17 juli ongekend hevig. Op het hoogtepunt wist iemand maar liefst 20 partyboten te lokaliseren. Het zijn met name de commerciële grote sloepen die het meest zorgen baren. Op meldingen worden vaak standaardantwoorden gegeven.

Toch is het van belang om overlast steeds zo concreet mogelijk te melden.
Via dit systeem worden alle concreet gedane (overlast)meldingen opgeslagen en direct inzichtelijk gemaakt voor de inspecteur vaarwegen van Nautisch Toezicht die in patrouille is.

Er wordt door deze ervaringen uit het verleden al meerdere jaren door Nautisch Toezicht een extra vaartuig met bemanning ingehuurd tussen 1 april en 1 oktober. Dit vaartuig met 2 collega`s die BOA zijn bevoegd om extra op te treden bij overlast en overtredingen en wordt dit vaarseizoen ingezet van donderdag t/m zondag 15:00-22:00. Tevens wordt dit vaartuig regelmatig extra geassisteerd door Nautisch Toezicht met het grote gele dienstvaartuig om daar waar nodig controle op het Nieuwe Meer uit te voeren.

De Coördinator Nautisch toezicht wil benadrukken dat alle bewoners/melders die overlast ervaren via de onderstaande link 24 uur een concrete melding kunnen doen in het melding systeem waar het voor bedoeld is (aan die melding kunnen ook foto’s worden toegevoegd).

De Amsterdamse bestuurders erkennen dat er aandacht nodig is voor de problematiek rond de Nieuwe Meer.

Onderstaand alle manieren om overlast te melden:

Hier de link om overlast te melden:

https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf

Dan pas kan Nautisch Toezicht meldingen goed kanaliseren en beoordelen op inzet waar nodig.

Wordt er later dan 23:00 uur een (overlast)melding gedaan dan is het verzoek om zeker te melden en ook 112 te bellen met deze ervaren overlast.

Lukt het niet om een melding te doen? Bel het telefoonnummer 14 020.

Die zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.