100-jaar-sec

Vacatures bestuursfuncties

Geplaatst op 01-11-2019  -  Categorie: Agenda

Twee vacatures in het bestuur

Komende ALV treden de huidige Havencommissaris, Henri Claas en de huidige Schepencommissaris, Ben Ebbinge af. Hun bestuursfuncties komen dus vacant en daarom plaatst het bestuur onderstaande vacatures.

 

Havencommissaris (V/M)

De havencommissaris is een belangrijke spil op de Schinkel. Zij/hij onderhoudt de haven, de opstallen en de terreinen en is daarmee ook de initiator van de Werkpret op zaterdag. Met de aankomende plannen ten aanzien van de verduurzaming van de Schinkel liggen er leuke en uitdagende taken in het verschiet. Technische inzicht is een pré. Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen en vormt samen met de schepencommissaris en de havenmeesters (m/v) een mooie driehoek die het reilen en zeilen goed beheerst. De taken van de havencommissaris staan omschreven in het huishoudelijk reglement.

Start is november a.s. na bekrachtiging door de ALV.

 

Schepencommissaris (V/M)

De taken van de schepencommissaris omvatten de toewijzing van de zomer- en winterligplaatsen en zij/hij is verantwoordelijk voor het hellingen. Daarnaast is de schepencommissaris verantwoordelijk voor het schepenregister en werkt zij/hij nauw samen met de penningmeester aangaande de liggelden. Een verantwoordelijke taak waarin hij/zij wordt bijgestaan door een prettig werkende hellingploeg. De afgelopen jaren is er veel in kaart gebracht en geautomatiseerd waardoor de taken overzichtelijker zijn geworden. Werkt nauw samen met de havencommissaris en de havenmeesters (m/v). De taken van de schepencommissaris zijn beschreven in het Jachthaven Reglement.

Start is november a.s. na bekrachtiging door de ALV.

 

Interesse in een van deze bestuursfuncties?

Leuk! Meld je aan bij Astrid Claassens (voorzitter@wvdeschinkel.nl) en we gaan graag met je in gesprek. Voor informatie kun je uiteraard ook Henri (havencommissaris@wvdeschinkel.nl) of Ben (schepencommissaris@wvdeschinkel.nl) benaderen.