Logo schinkel MET TEKST

Verlenging winterseizoen voor bruggen en sluizen

Geplaatst op 20-03-2020  -  Categorie: Nieuws

Verlenging winter-bedientijden voor bruggen en sluizen

Op 15 maart heeft het kabinet besloten aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Scheepvaartafwikkeling is door het rijk benoemd als een van de vitale processen. Dit betekent dat we de brugbediening (met name gericht op de beroepsvaart) zo lang mogelijk in stand houden.

Voor de brug- en sluisbediening heeft dit voor zover dat nu inzichtelijk is de volgende gevolgen:

  1. Dichthoudverzoeken van de hulpdiensten

  2. Uitstel start vaarseizoen

Toelichting 1. Dichthoudverzoeken van de hulpdiensten

Het alarmnummer 112 en daarmee de meldkamer van de gemeenschappelijke hulpdiensten is overbelast. Dit betekent dat zij minder tijd hebben om dichthoudverzoeken te versturen (zowel telefonisch als digitaal via C2000 of het BMS). Dit hoort nog wel tot hun werkwijze. Het intrekken van het dichthoudverzoek wordt niet meer gedaan. Na 9 minuten komt het dichthoudverzoek in het BMS automatisch te vervallen, ongeacht of de hulpdiensten al gepasseerd zijn. Daarna kan de brug weer worden bediend.

Toelichting 2. Uitstel start vaarseizoen

De huidige bedientijden zijn gericht op het varend houden van de beroepsvaart in het winterseizoen. Per 1 april zou het recreatie- of vaarseizoen van start gaan. De start van dit vaarseizoen is tot nadere berichtgeving uitgesteld. In ieder geval tot maandag 6 april. Afhankelijk van de ontwikkelingen mogelijk later. Inmiddels is dit als Bericht aan de Scheepvaart verspreid en wordt het met de vaarwegbeheerders en – gebruikers afgestemd. Je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.