Logo schinkel MET TEKST

Vervanging luchtmenginstallatie gaat beginnen

Geplaatst op 22-01-2021  -  Categorie: Nieuws

De vervanging van de luchtmeninstallatie in de Nieuwe Meer gaat beginnen. De installatie is essentieel in het blauwalgvrij houden van de Nieuwe Meer. En dat is weer belangrijk voor de kwaliteit van het zwemwater. De nieuwe installatie wordt hoger aangelegd dan de oorspronkelijke om koudewinning door Vattenfall niet in de weg te zitten.

De aannemer start volgende week met aanvoer van materieel, inrichten werkterrein ed. Ook zullen de oude luchtslangen worden verwijderd waarna begonnen wordt met het aanbrengen van de nieuwe luchtleidingen. Dit wordt grotendeels vanaf het water uitgevoerd en zal ongeveer tot medio maart duren. De installatie is dan gereed voor de start van het nieuwe zwemseizoen. In april zal het compressorhuisje bij het Jaagpad nog worden verplaatst. Dit is nodig vanwege de verbreding van de A10.

Tijdens het zwemseizoen worden metingen gedaan in het water. Hiermee wordt gecontroleerd of de nieuwe installatie inderdaad de blauwalgen bestrijdt. Na twee zwemseizoenen wordt beoordeeld of de installatie voldoet aan de verwachtingen. Vattenfall kan dan in dat geval ook doorgaan met een efficiënte koudewinning uit het meer. Mocht de luchtmenginstallatie door de verhoogde aanleg de blauwalgen toch niet voldoende bestrijden dan kan de installatie eventueel verlaagd worden richting de bodem van het meer. Dan is de werking vrijwel hetzelfde als bij de oorspronkelijke installatie.

De afgelopen periode heeft Rijnland vanuit de grote groep geïnteresseerden meerdere vragen en opmerkingen gehad over de blauwalgbestrijding. Blijf dat doen! Dat kan via het Klantcontactcentrum (071- 3063535 ofKlantContactTeam@rijnland.net). Zo werken we samen aan een goede waterkwaliteit in de Nieuwe Meer.