Logo schinkel MET TEKST

Stem mee over verzegeling pleziervaartuigen

Geplaatst op 16-07-2021  -  Categorie: Nieuws

Het Ministerie van I&W werkt op dit moment de uitvoering van de verzegeling voor pleziervaartuigen uit. Het Watersportverbond roept alle leden van haar verenigingen op te reageren op Besluit Activiteiten Leefomgeving zodat er een uitvoering komt die realistisch en haalbaar is.

Sinds 2009 mag je geen toiletwater meer lozen op het oppervlaktewater. Dit verbod blijkt echter moeilijk te handhaven met het gevolg dat veel watersporters het nog altijd doen. In 2019 is daarom in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de afvoer van spoeltoiletten aan boord te verzegelen zodat je niet meer kan lozen. Volgens de inzenders van de motie valt er met een verzegeling namelijk wel te handhaven. Op dit moment werkt het Ministerie van I&W de uitvoering van deze verzegeling verder uit.

Het Watersportverbond is voor schoon water en staat dan ook achter het lozingsverbod. Het verbod verkleint de kans op ziekten voor zwemmers en watersporters die in direct contact komen met het oppervlaktewater (zoals zeilers in open boten, kanoërs en board sporters), maar ook recreatiesporters die op populaire anker plekken gaan zwemmen vanaf hun boot.

De invoering van de verzegeling gaat volgens het Watersportverbond echter te snel. Deze staat nu gepland voor 1 juli 2022, gelijk met de invoering van de Omgevingswet. Om aan de verzegeling te kunnen voldoen, zijn er verschillende mogelijkheden in ontwikkeling. 

1) Vuilwatertank - voor deze optie is het probleem dat er op dit moment niet voldoende vuilwater uitpompstations in de havens zijn. Daarnaast staan ze op de havens die ze wel hebben, op een lastig bereikbare plek of werken ze (nog) niet naar behoren. Dit zorgt voor lange rijen voor watersporters die bij terugkomst in de haven hun vuilwatertank willen legen.  

2) Zuiveringsinstallatie - in Nederland is deze mogelijkheid nog niet op de markt. 

Aangezien beide oplossingen voor het toiletwater lozing probleem nog niet voldoen, vragen het Watersportverbond om een overgangstermijn van minimaal vijf jaar om de infrastructuur van vuilwater uitpompstations op orde te krijgen (voldoende en goed werkende stations in havens, maar ook langs de openbare vaarweg). Daarnaast moeten er betaalbare kleine zuiveringsinstallaties verkrijgbaar zijn voor booteigenaren.

Van 30 juni tot en met 3 september 2021 kan je reageren op de wijziging van het Besluit Activiteiten Leefomgeving verzegeling pleziervaartuigen van het ministerie van I en W. Hoe meer reacties/zienswijzen er worden ingediend hoe sterker we staan en hoe groter de kans dat er naar ons geluisterd wordt. 

Lees hier hoe je kan meedoen aan de internetconsultatie.