Logo schinkel MET TEKST

Wachtlijst Procedure

 

Vereniging vs Jachthaven

Wij zijn een watersportvereniging en geen commerciële jachthaven. Wij hebben derhalve leden en geen klanten. Leden doen veel voor de vereniging en halen daar plezier en voldoening uit. Bijkomend voordeel is dat wij daarmee de kosten laag houden. Het is zaak dat nieuwe leden ons activiteitenniveau hooghouden. Dat is belangrijker dan een ligplaats. Wij waken ervoor dat wij geen leden naar ons toetrekken louter vanwege de gunstige tarieven. Logische volgorde daaraan gekoppeld, is dat nieuwe leden eerst tot de vereniging toetreden en aan het ledenbestand worden toegevoegd. Daarna komt de ligplaats aan de orde, met indien noodzakelijk plaatsing op de wachtlijst.

Nieuwe leden worden door het Bestuur ontvangen en krijgen tekst en uitleg over onze vereniging. Deze volgorde wordt daarin explicite vermeld.

 

Nieuwe en bestaande leden

Bestaande leden hebben voorrang op nieuwe leden.
Het komt nogal eens voor dat bestaande leden een grotere boot kopen. Deze leden hebben voorrang op nieuwe leden. Ook komt het voor dat bestaande leden een zomerseizoen niet op de vereniging liggen. Als de leden het jaar daarop wel weer een box wensen, dan weegt dat zwaarder dan nieuwe leden. De wens van bestaande leden worden dikwijls pas laat bekend gemaakt want bestaande leden realiseren zich niet het effect van hun wensen op de wachtlijst waar dikwijls alleen nieuwe leden op staan.

 

Volgorde van de wachtlijst

  1. Bestaande leden gaan voor nieuwe leden.

  2. Als een boot tijdelijk maar voor een langere periode de haven verlaat dan noemen wij de ontstane ruimte een zwerfplek. Een boot die op de zwerfplek wordt geplaatst staat nog steeds op de wachtlijst. Een boot gaat pas van de wachtlijst afals deze een definitieve plektoegewezen heeft gekregen.

  3. De datum waarop een lid aangeeft in aanmerking te willen komen voor een ligplaats. Ergo, de datum waarop het lid op de wachtlijst wordt geplaatst.

  4. De afmeting van de boot. Als een boot de haven (voorgoed) verlaat, dan wordt de vrijgekomen ruimte vergeleken met omvang van de boten op de wachtlijst.

    Hoe kleiner de boot, hoe makkelijker de boot geplaatst kan worden. Vooral de binnenhaven biedt ruimte om te schuiven en te puzzelen. Boten tot 6 meter passen in de binnenhaven.

Noot 1: een andere reden om van de wachtlijst af te geraken is wanneer overleg met de Schepencommissaris als uitkomst geeft dat plaatsing op de wachtlijst geen zin meer heeft. 
Noot 2: niemand heeft een vaste ligplaats. Maar éénmaal een plaats toegewezen betekent dat je ook het volgende seizoen op een ligplaats kunt  rekenen.

Plaatsing op de wachtlijst

De bedoeling van de wachtlijst is om leden gedurende het zomerseizoen aan een ligplaats te helpen en om tot een eerlijke volgorde te komen bij de inrichting van het nieuwe zomerseizoen. De wachtlijst wordt beheerd door de Schepencommissaris. De wachtlijst wordt gevuld met leden, buiten de ligplaats-aanvraagprocedure om. Mochten ze na het zomerseizoen nog steeds niet geplaatst zijn dan dienen zij het volgende zomerseizoen een ligplaats aan te vragen volgens de reguliere procedure. De wachtlijst blijft in stand want de volgorde van de wachtlijst blijft een belangrijke factor bij het toewijzen. De Schepencommissaris heeft regelmatig contact met de leden op de wachtlijst. Ook bij de inrichting van een nieuw zomerseizoen, wanneer leden op de wachtlijst niet via de reguliere methode hebben aangevraagd, neemt de Schepencommissaris contact op met de leden op de wachtlijst. In overleg kunnen leden langere tijd op de wachtlijst blijven staan of van de lijst geschrapt worden.