Logo schinkel MET TEKST

Bericht vertrouwenscontactpersonen

Geplaatst op 12-07-2023  -  Categorie: Agenda

Bericht van de vertrouwencontactpersonen (VCP) WV De Schinkel

Beste leden,


Zoals jullie misschien vanuit de media of een andere (water-}sportvereniging hebben vernomen, zijn ook (water-}sportverenigingen verplicht om een vertrouwenscontactpersoon (VCP} aan te stellen.


Het is belangrijk om het binnen verenigingen makkelijker te maken om (seksueel} grensoverschrijdend gedrag te melden. Een vertrouwenscontactpersoon krijgt een training van het NOC*NSF voor het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is zich na de training bewust van het grijze gebied tussen veilig en grensoverschrijdend gedrag.


Namens het bestuur zullen hiervoor 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP} bereikbaar zijn voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is. Zij zullen geen kant kiezen bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek of waarheidsvinding in de vereniging. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het watersportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur.


De VCP bij een vereniging is over het algemeen een vrijwilliger. Omdat het ideaal is om een man én een vrouw aan te stellen in deze rol heeft het bestuur Sandra Veenstra en Herbert van Oord bereid gevonden deze rol op zich te nemen. Sandra en Herbert zijn inmiddels gecertificeerd VCP.

De VCP is als het ware de schakel in een vereniging; geeft de (water-}sporters een kans een melding te doen en steun te zoeken. De VCP verzorgt de eerste opvang van jeugdleden en hun ouders, volwassen leden of werknemers van WV De Schinkel. Een VCP van de vereniging is zich bewust van het gevaar van eventuele vermenging van rollen en taken.


Een bestuurslid zal de taak op zich nemen om de signalen vanuit de VCP- binnen de gestelde kaders van de gedragsregels en sporttuchtrecht - snel en netjes op te pakken. Zo kan het bestuur daar waar nodig optreden en maatregelen nemen en zich blijvend inzetten voor preventie.


Sociale veiligheid op haven en in de vereniging zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hiervoor zorg dragen is dan ook een taak voor iedereen.


Gecertificeerde vertrouwenscontactpersonen van WV de Schinkel:

 

Sandra Veenstra & Herbert van Oord

tcatnocsnewuortrev.[antispam].@gmail.com 

Meer info: Centrum Veilige Sport, https://centrumveiligesport.nl