Logo schinkel MET TEKST

Checklist voor achter de bar

Geplaatst op 22-08-2023  -  Categorie: Nieuws

Bericht van de clubhuis commissie.

Beste Schinkelaars,

Graag willen we gaan werken met een aftekenlijst voor de bardienst. Het blijkt nodig te zijn omdat niet iedereen zich geroepen voelt meer te doen dan het hoognodige.

Zeker als je met z’n tweeën staat is er vaak voldoende gelegenheid om wat aanvullende taken te kunnen uitvoeren. Sowieso is het van belang de op de lijst vermelde dagelijkse taken uit te voeren. Kijk vervolgens ook even of je tijd hebt voor de zaken die twee wekelijks dienen te gebeuren. Je kunt op de Checklist Bar WvSchinkel zien wanneer deze taken voor het laatst zijn uitgevoerd als iedereen z’n paraaf zet bij de uitgevoerde taak.

Op deze manier houden we het clubhuis  netjes, gaat er geen drank over de uiterste houdbaarheidsdatum heen en drinken we uit schone glazen.

Fijn als iedereen deze verantwoordelijkheid op zich neemt!

Namens de clubhuis commissie en alle leden aan de andere kant van de bar:
alvast bedankt voor je inzet !?